Informacje dla akcjonariuszy

Zobacz treść ogłoszenia klikając w link:

  1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 15.09.2020
  2. Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 06.10.2020
  3. Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 27.10.2020
  4. Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 17.11.2020
  5. Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji – data publikacji 08.12.2020