Kontakt

DROSED S.A.

08-110 Siedlce
ul. Sokołowska 154,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000054754, NIP 821-000-61-25, o kapitale zakładowym w wysokości 9.200.000,00 zł – wpłaconym w całości.

Recepcja

tel.: +48 25 640 00 00
tel./fax 25 640 00 16
drosed@drosed.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

tel.: +48 25 640 00 00
iod@drosed.com.pl

Sklepy Firmowe

Siedlce, ul. Sokołowska 154
Siedlce, ul. Kilińskiego 17
Łuków, ul. Kiernickich 15

Drosed Surowiec

tel.: +48 25 640 00 28
dz_surowcowy@drosed.com.pl

Dział Eksportu

tel.: +48 25 640 00 00
eksport@drosed.com.pl

Dział Sprzedaży

tel.: +48 25 640 00 00
sprzedaz@drosed.com.pl

Dział Marketingu

tel.: +48 25 640 00 00
marketing@drosed.com.pl

Zgłoszenie reklamacji:

Dokładamy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania. Jeżeli jednak mają Państwo uwagi lub spostrzeżenia dotyczące naszych produktów uprzejmie prosimy o ich zgłoszenia na adres mailowy:

jakoscdrosed@drosed.com.pl

Mapa dojazdu